#CAZİMİ NEDİR? ( #KAZİMİ DEĞİL #CAZİMİ )

Astroloji camiasında, anlamı tam olarak bilinmeyen ”CAZİMİ” hakkında hep yazılır ve genel olarak hem yanlış zamanda söz konusu gezegenin cazimi olduğuna dair yazarlar ve hem de tam anlam içeriği genel Dünya’da dahi bilinmeyen cazimi hakkında bir çok yazı okursunuz.

Cazimi, Nasa verilerine göre gezegenin Güneş diski içine girdiği zamanda meydana geliyor ki, bu oldukça mantıklı bir yaklaşım. Yani cazimi durumu Güneş’in kalbinde olmayı gerektiriyorsa, gezegenin Güneş diski içinden geçmesi gerekir. Çünkü caziminin anlamı çiftken bir olmak, cezm etmektir. Kur’an kıraatinde bir önceki harfe gelen harf, harekesiz olarak bağlanır ve sakin, uyumlanmış bir harf olur. İki harfin gücü keskin ve net olarak açıklık kazanarak okunur.
Arapça kökenli bu terim, astrolojide cazimi olarak geçer. Arap gramerinde müzârî sigasının (geniş zamanın) sonu sâkin olma, meczûm olma. Osmanlıca hâlet-i cezm; (Bunu icap eden Amile «câzim» ve kabûl eden mâmûle yani müzariye «meczûm» derler). Bu durumda sakinleşen harfle sözcük cazim olup, sükunu kabul eden de meczum olmuştur. Meczumda kesin niyet varken, cazimde bu niyet kesinleşip kararda netlik kazanmış, uygulama bütünleşerek gerçekleşmiştir..

Cazimiye bu açıdan baktığımızda Güneş’le cezime girip cazim olan gezegen, artık Güneş’le hemhal olup güçlü bir birliktelik kurmak durumunda kalmıştır. Ve bu birliktelik Güneş’in kalp olarak kabul edilmesi sebebiyle yani, zodyağın kalbi olması müsebbibindendir ki, diğer gök cismi ile sanki kalpdeymiş gibi yorumlanıp #CAZİMİ denmiştir. Güneş Sultan olduğundan ve Kral olarak kabul edildiğinden; Sultanın kalbi, kralın kalbi olarak da cazimiyi literatürde görebilirsiniz.

Nasa verilerine göre baktığımızda cazimi olabilen gezegenler Venüs ve Merkür olarak görülüyor. Her iki gezegende retro oldukları zaman cazimi olabiliyorlar. #Venüscazimisi ikizler/yay aksında rutin bir düzende gerçekleşirken, #Merkürcazimisi ise boğa/akrep aksında gerçekleşmektedir.
Merkür’ün son cazimisi 9/Mayıs/2016 yılında meydana gelmişti. İkinci döngüsü ise 11/Kasım/2019 yılında gerçekleşecektir. Bu arada cazimi durumu 2’lik döngüler halinde tamamlayıcı bir seyir göstermektedirler.

Cazimi, eserlerde ilk olarak Yunanca’da egkardios (ἐγκάρδιος) (kalpte anlamında) terimi ile M.S. 6. ve 7. y.y. da Rhetorius’un eserinde geçmektedir. Daha sonra M.S. 9. yy da da Sehl İbn Bişr eserlerinde Arapça olarak geçtiği görülüyor.

Kadim astrologlara göre Güneş’e 17 dereceye (bazı eserlerde 15 derece olarak geçer) kadar yakın olan gezegenlerin yanık olduğu ve zarar gördüğü düşünülür, ancak cazimi durumu söz konusu olduğunda, bahse konu gök cisminin güçlendiği kabul görmektedir.
Cazimi kadimlere göre dk ve derece bazında, birlik bir karar dahilinde kabul edilmiş görülmemektedir.

Rhetorius ve Sehl’e göre, bir gezegen, Güneş’le bir derecelik bir kavuşumda ise “kalpte” olduğu düşünülmüştür. El-Qabisi (Alcabitius) ve Bonatti’ye göre, bir gezegen, Güneş’le birleşmeden sonraki 16 dakika içinde “kalpte” kabul ediliyordu.

Tüm bu veriler eşliğinde eskilere göre cazimi için 1° veya 16-17 dk’lık kavuşum yeterli gibi görülüyor. Ancak günümüz astrolojisinde, programlar ve astronomik verileri sayesinde Güneş diski içinden geçiş ile gerçek cazimi nasıl gerçekleşiyor biliyoruz. Söze konu gezegenin geocentrik bakışla, declinasyonda da en az 1° lik yakınlığı, en geniş orb aralığı bakış açısı ile elzemdir.
Kendi kanaatimi gerçek cazimiyi Nasa verilerine, yani astronomik ölçütlere göre almayı tercih etsem de, kadimlere saygıyı da görev bilerek, hiç değilse declinasyonda da 1° bir kavuşum ararım (o dönemde declinasyona bakılamazsa dahi) her gök cismi içinde bunu uygularım. Kısmi cazimi desem daha doğru olacaktır. Ve söylemeliyim ki, astronomik veriler en güçlü olanıdır, velhasıl gerçek cazimiyi vermektedir, bunu da yinelerim. Gerçek bilgi, saadet, selamet, sevgi ve dua ile kalalım 🍀😊

YONCA BAZ #ASTROYONCA

Whatsapp ve Telefon İletişim: 0532 159 8623

Email: astroyonca@gmail.com

NOT: Astroloji öğrencilerine; #CAZİMİ terimi Arapça olduğundan yazıldığı gibi okunur, #KAZİMİ diye okunmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir