10/01/2020 AY TUTULMASI ‘’KALEM KIRILIYOR’’ YÜZLEŞMEYE HAZIR OLUN !!!

10/01/2020 AY TUTULMASI ‘’KALEM KIRILIYOR’’ YÜZLEŞMEYE HAZIR OLUN !!!

“Eş şemsu vel kameru bi husban.”
“Güneş ve ay bir hesap üzerindedir” (Rahman Suresi 5. Ayet)

Merhaba sevgili Astroloji takipçileri; çoğunuzun bildiği gibi 2020 yılının ilk tutulması 10 Ocak’ta gerçekleşiyor. Türkiye saatleri 22:21’de gerçekleşecek olan tutulmanın İstanbul’a göre ASC derecesi 13°26’ Başak burcunda olacak, Ankara’ya göre ise 16°22’ Başak burcu yükseliyor. Bu tutulmada ‘’Saros Serisi’’ yazmayacağım. Eminim birçok arkadaş sizleri bu noktalarda aydınlatmışlardır.

2020 yılının ilk tutulmasının Ay Tutulması olması karanlığın aydınlanmasını, yaşanan süreçlerin perde arkasının görünmek zorunda kalacağını, Türkiye için, ASC ve MC derecelerinin dispozitörünün (yönetici) Merkür olması ve Merkür’ün tutulmanın Güneş’i ile partil kavuşuyor olması Merkür’ü tutulmada metazori karar mercii haline getirmektedir. Asgari açıdan baktığımızda Türkiye için durum budur. Bu durum bize neyi ifade etmektedir diye sorduğumuzda yöneticilikleri tekrardan incelememiz gerekecektir. Bu verilerin de açılımını aşağıda inceleyeceğiz…

Ay kendi yönetimindeki Yengeç burcunda, Güneş ise Oğlak burcunda ki stelyum’a (yıldız kümelenmesi) eşlik etmektedir. Oğlak burcunda ve 8° de harekette olan Jüpiter ve GAD (Güney Ay düğümü) partil birleşimi, Yengeç burcunun yücelimi olan Jüpiter’in ve Ay etkisi taşıyan GAD’ın geçmiş süreçlerden gelen kadersel döngüde istesek de istemesek de bitirmemiz veya kabullenmemiz gerekenlerle bizleri yüzleştirir. Bu süreç genetik ve edinilmiş karmik (karmadan kasıt; var olan yaşantımızda, hayatımıza bilinçli ve/veya bilinçsiz çektiklerimiz) edinimleri elimine etmemizde bize destek olacaktır. Devamında Jüpiter’in büyüten, şişiren etkileri geçmişten gelen sürecimizi fazlasıyla iyi niyetle kabullenmemiz noktasında tuzaklara da gebedir.

Oğlak burcunda 22° de kavuşan, Oğlak burcunun dispozitörü (yönetici) Satürn’ün Plüto ile güç birliği yapması ciddiyetsiz abartılı iyi niyetin tuzak olduğuna net bir mühür atmaktadır. Tarot ‘’Büyük Arkana’’ serisinin ‘’Mahkeme’’ kartını yöneten ve Astrolojide ‘’Yeraltı Dünyası’nı’’ yöneten Hades’in göstergesi olan Plüto’nun net ve keskin ‘’Yargı’’larla dönüşüm istediğini görmemek ciddi hataları hayatımıza çekebilir. Satürn Tarot’ta ‘’Büyük Arkana’’ serisinin ‘’Şeytan-Devil’’ kartını yönetir ve bildiğiniz gibi Astrolojide de Şeytan semboliği ile ilişkilendirildiği gibi ‘’Zamanın Efendisi’’ ve karar mercii yani ‘’Yargıç’’ tır. Tutulmanın dolaylı ve düz her şekilde Son Dispozitör’ü Satürn’dür. Çünkü bir şekilde yücelim yöneticiği ile Jüpiter’de Ay’ı Satürn’e bağlamaktadır.

MUNDANE (DÜNYASAL-ÜLKESEL) BAKIŞLA ÜLKEMİZ ADINA TUTULMA ETKİLERİ

Oğlak burcunda ve 20° de kavuşarak Tutulma fiziğine eşlik eden Güneş/Merkür kavuşumunun etkilerini inceleyelim. Türkiye için bu tutulma metazori olarak sistemin işleyişinde görevli olan sözcünün (Merkür), kendini göstererek (Güneş) tüm sebepler silsilesinde işleyişten sorumlu tutulmak durumunda kalması olasılığı yüksektir. Türkiye için İstanbul ve Ankara’ya göre çıkarılan Tutulma haritasının ASC ve MC derecelerinin Merkür tarafından yönetiliyor olması durumu, ülkemiz adına söylenenlerin çok önemli olacağına işaret ediyor. Ancak her şekilde Merkür tutulmada çok önemli ve kritik bir noktada bulunuyor. Güneş tarafından yanan Merkür’ün doğru karar vermesi ve adilane tutumlarla harekete geçmesi oldukça zor görülmektedir. Satürn ve Plüto kavuşumu ‘’Karanlık güçler’’ tarafından yönetilen bir Merkür’e işaret etmektedir. Çünkü Merkür Oğlak burcunda yerleşmiş ve Oğlak burcunun yönetici gezegeni olan Satürn, Plüto ile güç birliği yapmaktadır.

Tutulmanın Türkiye Doğum Haritası’na etkisinde en bariz alacağımız etkiler şunlardır! Öncelikle transit Neptün ülkemiz natal haritasının MC°’siyle kavuşuyor. Bu güçlü etki ile Türkiye yaptıkları ile ‘’Ya Dünya’yı büyüleyecek’’ ya da ‘’ Dünya’da itibarını kaybedecek’’. Diğer bir veri KAD (Kuzey Ay Düğümü) ve GAD (Güney Ay Düğümü) hareketlerinin ülkemiz natal haritasının Yükselen (ASC) ve Alçalan (DSC) derecelerinden geçmesidir. Bu durum ise ülkemizin en doğru şekilde adımlar atarak etrafına güç toplaması gerektiğine işaret eder. Ülkemiz Doğum haritasında 4. Evde Satürn/Merkür kavuşumu Terazi burcunda ve 24° de yerleşmiştir. 7. Evimizde, yani alçalan (DSC) evinde ve Oğlak burcunda geçişini yapan Satürn/Plüto kavuşumunun ve tutulmanın bir ayağı olan Güneş/Merkür kavuşumunun Türkiye natal Satürn/Merkür kavuşumuna kare açılanması oldukça zorlayıcı bir süreci gösteriyor.

Ülkemiz adına olasılıkları tüm veri ve transitler eşliğinde şöyle sıralayabiliriz. Köşe evler yani kardinal olan ve öncü etkiler taşıyan evlerin güçlü transit ve tutulmalardan etkilenmesi Türkiye’nin diğer ülkelere, Dünya’ya gösterdiği yüzünde yol haritasını tüm arka planda karanlık çalışan ve alenen yapılan tüm düşmanlıkları alt edebilecek kararlarla ve yetkin hareketlerle savuşturabilmesi gerekmektedir. Alınan kararlarda 4. Ev yani muhalif kanatın destek olması çok önemlidir. Lakin açılara baktığımızda ülke topraklarını da tehdit eden, komşu ülkelerde gerçekleşen olayların zararlarından korunabilmemizin birlikte karar ve hareket mekanizmasından geçmesine rağmen, maalesef birlik adına zorlanılacağı ve güç savaşlarının iç dinamiklerde de olmaya devam edeceği görülmektedir. 1. Ev ülkenin yaşam alanı, görünen kimliğidir. Türkiye kendi topraklarını ve gücünü korumak adına bir sürece girdi/girecek. 7. Ev babından ise açık düşmanlık yapan ve/veya birlikte hareket edilebilecek ülkelere işaret eder. 4. Ev hem ülke toprakları ve hem muhalif kanadı temsil ederken, 10. Ev dış Dünya’nın bizi ve gücümüzü nasıl gördüğüne vurgu yapar. Tüm ev verilerini çok daha geniş kapsamları ile ele almıyor olma sebebim sürecimizin önem noktalarından kaynaklanmaktadır.

Öncelikle ülkemizin yükselen burcunun Yengeç olması, habisleşmiş ve kanserojen etki yapan sağlığımızı, bütünlüğümüzü, kalkanlarımızı kemiren her virüsten kurtulmamız gerektiğini gösteriyor. Yengeç etkisi ile bizlerde gıda terörü riski ve aile mevhumunun çökertilmesi en büyük risklerimizdendir. Türkiye Güneş’inin Akrep burcu olması ve transit Uranüs’ün ülkemiz Güneş’ine Boğa burcundan (gıda ve topraklar) karşıt açılanması da yine aynı risklere işaret ediyor. 10. Evimizdeki Neptün transiti ilahi bir korunma ile korunacağımızı gösterdiği gibi, ülkemizde yaşanan olay ve durumların bambaşka lanse edilip, dış Dünya’da itibar zedelenmesi adına çeşitli ve görünenin ötesinde hile ve desiselerinde cereyan edebileceğine işaret etmektedir. KAD transitinin ülke ASC’si üzerinden geçmesi, bu süreçte her ne yapılacaksa ülkeye kalıcı etkiler getireceğini bizlere ifade eder. 1. Evimizde ve yükselen Yengeç’te bulunan natal Plüto’nun da KAD transiti yaşadığını ve bir dönüşüm aşamasının tetiklendiğini, dipte yatan hem zenginlik kaynakları hem de tehlikeler adına tutarlı kararlar verilip hareket edilmesi gerekliliği bizler adına ve geleceğimiz adına çok büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki Jüpiter’de DSC’den yani Alçalan evimizden hem natal Plüto’muza ve hem de yükselenimize karşıt açılar göndererek, durumları büyütüp vehameti arttırabilecek etkiler yollamaktadır. Ancak şu var ki tutulma süreci yüzleşme ve diğerleri ile hesaplaşmak noktasında GAD etkisini de taşıyan Jüpiter’in açık düşmanların yaptıkları/yapacakları her ne varsa yüzleşmek zorunda kalacakları ve ülke yönetimimizin de kendi hataları ile yüzleşip, bitirmeleri, noktalamaları gerekenleri bitirip dönüştüren kararlarla harekete geçmelerine sebep olacaktır.

7. Evimizde transit yapan Satürn/Plüto kavuşumu ve tutulmanın Güneş/Merkür kavuşumu, ülkemiz natal haritasında ve Terazi burcunda yerleşen Satürn/Merkür birleşimine kare açılanmaktadır. Oldukça zorlayıcı ve savaş çığırtkanlığına sebep olabilecek bu etkilerde Türkiye Terazi burcunun da etkisi ile arabulucu görevi üstlenmek durumundadır. Bu arabuluculuk ülke toprak bütünlüğünü korumak ve toprakların tehlike altına girmemesi için elzem bir durumdur. Muhalif kanadı da gösteren Satürn/Merkür kavuşumumuz kare açılanma ile uyumda sıkıntıya sebep olunacağını, bütünlük ve birlikte farklı fikirlerle tezatlıklar oluşturulacağını göstermektedir. Kaldı ki yaşanan süreçte bunu bariz göstermekte, açıların ve etkilerinin pozitif değil negatif çalıştırıldığı gözlemlenmektedir. 7. Evimizdeki Satürn/Plüto karanlık ve güçlü kavuşumu göz önünde olan Merkür/Güneş kavuşumunu Satürn yöneticiliği dolayısıyla zorlamakta ve alt planda zorlayan güçlerin, görünen güçleri tehdit eden olarak göstermektedir. Emri veren ve uygulayan aynı kişiler değillerdir. Güç olarak görünenler asıl güçlerin piyonlarıdır. Ve astrolojik işaretleri takip ettiğimizde ülkemiz topraklarının yaptırımlar için tehdit edildiğinin üzerine vurgu yapmamız gerekiyor. Yani sadece komşu ülkeler kaynaklı tehditler söz konusu değildir. Birebir ülke topraklarımızla alttan alta tehdit edildiğimiz de açıkça astrolojik verilerden okunmaktadır. Bu sebeptendir ki, muhalif kanat ve yöneticiler tüm mevki makam ve güç sevdalarını bir tarafa bırakıp geleceğimiz adına birlikle hareket etmeyi öğrenmek zorundadırlar. Bu olmadığı takdirde maalesef sistem bunu yönetimimize öğretecektir. İşte ‘’Kalem Kırılıyor’’ dediğimiz nokta da budur.

Genel olarak durum adına bunları söylemek gerekiyordu ve bize yazmak düştü, ancak Ankara ve İstanbul tutulma zamanlarının DSC derecesine Türkiye natal MC derecesinin ve transit Fortune Neptün kavuşumunun düşmesi, bu sürecin şanslı tarafında, korunan tarafında olacağımızı, diğer devletlerin ülkemiz uyum politikasına olumlu yanıtlar vereceğini göstermektedir. Kader (Fortune) lehimize çalışıyor, lütfen biz de toplum olarak negatif çığırtkanlıkları beslemeyelim, unutmayalım ki frekanslar çok önemlidir ve hangi enerjiyi çalıştırırsak o enerjinin frekansı devreye girer.

Bir duruma daha dikkati çekmek ve uyaranda bulunmak gerekiyor, Kömür ocakları, yeraltı patlamaları, grizu patlamaları ve yanardağ patlamaları bu sürecin en dikkat edilmesi gereken verilerindendir. İnşallah sesimizi duyar ve gerekli tedbirleri alırlar. Ve İnşallah bir uçak daha düşmez!!!

KİŞİSEL HARİTALARIMIZDA TUTULMA ETKİLERİ

Bireysel haritalarımıza; yukarıda tutulmanın astrolojik verilerini tek tek yazdık. Mundane analiz öncesi olan etkileri bir kez daha okumanızı öneriyorum. Bireysel baz da yazılmış etkiler her birimiz için geçerlidir. Önceden de belirttiğim gibi bu tutulma ‘’YÜZLEŞME TUTULMASI’’ dır. 26 Aralık 2019 Güneş tutulmasıyla hemen hemen aynı etkileri veren bu tutulma, daha önceki tutulma ile yüzleşmemiz gerekenleri karşımıza getirmiştir. Anlamayanlar ve sorunu göz ardı edenler için Rabbimizin bize verdiği bu son ve ikinci şansı tüm korkularımıza rağmen değerlendirmek zorundayız.
Her birimiz için konular doğum haritalarımızda Ay ve Satürn’ün bulunduğu evler, Yengeç/Oğlak evleri, Ay ve Satürn’ün yönettiği evler noktasında gerçekleşecektir. Bu yazdıklarımı anlayabilmeniz için az çok ‘’Astroloji Lisanı’’nı biliyor olmanız gerekiyor. Astrolojiyi hiç bilmeyenlerinde anlayabileceği şekilde Yükselen burcunuza göre tutulma etkileri ise kısaca her bir burç için mutlak surette farklılık gösterse de, içerikte, korkular ve acılarla, dönüştürmemiz gerekenler ve alt bilinçaltına attıklarımızla yüzleşmeyi içerecektir. Bizler kendi adımıza ‘’Kalemi kırmalıyız’’ bizler kıramazsak, sistemin işleyişinde kırılması gerekenler çok daha zorluklarla kırılacak ve maalesef süreci çok daha acı yaşayacağız. Kabullenişe geçenler ise ‘’Kolaylaştırılmış Hayr’’ olanın tadını çıkaracaklar ve desteklenerek dönüşümle yüzleşmelerini yaşayacaklar.

İş bu hal böyle iken tutulmanın olasılıklarından korkmalı ve hayatımızın bundan sonraki döneminin ‘’KORKUNÇ’’ olacağını…mı düşünmeliyiz…? Elbette ki ‘’HAYIR!’’ … Tam tersi ‘’MUHTEŞEM BİR DÖNÜŞÜM’’, ‘’GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ’’ bizleri bekliyor. Karanlıkta kalan her şey aydınlanacak, görülemeyenler görülecek, sarf edilmemesi gereken cümleler (Merkür) sarf edilince, can yakıcı (Güneş) olsa da, acıyı dibine kadar yaşatsa da (Satürn/Plüto) biz dönüşüm aktivasyonunu geçmişle yüzleşerek (GAD/Jüpiter) gerçekleştirmek zorunda (Satürn/Plüto) kalacağız. Başta haz duyulan bu durum acı bir uyuşturucu bitki çiğnemiş gibi tiksindirici ve itici geldiği halde oluşturduğu acı uyuşturması sebebiyle ‘’rağmen’’ alınacak ve çiğnenecek. Bu süreçte bir taraftan korkulsa da acıtmanın, acı çekmenin hastalıklı etkisi altında gerçeklik ötesinde oldurduğu duruma lakayt kalınabilir, ancak az çok her birey bu sürecin mutlak suretle yaşanması gerektiğinin bilincinde olduğu için acıyı hazla yaşamaya çalışabilir. Devamında bitirdiklerimiz, yüzleştiklerimiz, anladıklarımız, dönüştürdüklerimiz (tabii yapabilenler için) bize ‘’ELMAS (Satürn/Plüto)’’ olmanın yolunu açacaktır.

Ay bu Tutulmada İbn-i Arabi’nin hesapladığı Menzillere göre ‘’ET-Tarf’e’’ menzilindedir. El-Tarf, Tarfa, el-Terf, Terf el-Esed, (Altarf, Tarfa); “Aslanın Gözü”; Arapların Aslan’ın iki Gözü olarak adlandırdıkları iki yıldız. Bu menzilin harfi Arabi’ye göre ‘’Cim’’ harfi olup ‘’Atlas Feleği’’ne tekabül etmektedir. Ebced değeri ise 3’tür. Bu Menzil için Ya Gani esma-i şerifesi daha etkili kabul edilmiştir. Yine Arabi’den devamla Cim harfinin galibiyetle ilişkili olduğunu Ya Gani esmasının da zenginlik ve refah getirdiği söylenebilir. Ancak bu menzilin etkilerinde erkekler arasında husumet, kavga işaretleri vardır.
Bu tutulma etkisinde Ay oldukça güçlü ve yücelim yöneticisini de karşıt aksat ki hışmının yanına yedek güç göndermiş gibi de çalışabilir. Buradaki durum Ay (kadın-dişil-feminen-yin), Güneş (erkek-eril-maskülen-yang) enerjileri arasında ki durumda düşül tarafın güç kazanacağını, eril tarafın ise şimdiye kadar ki sürecini yargılamak durumunda kalıp, dönüşümde en çok payı almak zorunda kalacağını söyleyebiliriz.

Tutulmanın burç etkilerini yazmıyorum, yazılarımı takip edenler genelde yazmadığımı bilirler, ancak bundan sonraki süreçte özellikle burç takipçileri için sürprizlerim olacağını da söylemek isterim.

Şimdilik benden bu kadar, tutulma Ay tutulması olduğu için İslam inancındakilere Hüsuf namazı kılmalarını öneririm. Günlük ve Sandal ağacı tütsüsü bu süreçte rahatlatıcı olabilir. Gümüş ve altını dengeli olarak yanınızda bulundurmanız faydanıza olacaktır. Ya Gani esma-i şerifini zikretmeniz ve Ya Musavvir esması ile Ya Metiyn esmalarını zikretmeniz şifanız olacaktır. Allah’a en güzele emanet olunuz.

YONCA OLAMAZ (ASTROYONCA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir