DANIŞMANLIK

Danışmanlıklarda önceliğimiz danışanın ne derece kendine has, özel bir birey olduğunu açığa çıkarıp, kendi muhteşem yaratılışı ile yeni bir tanışma yaşamasını sağlamaktır. Doğum haritaları parmak izi gibi kişiye özeldir ve her insan mutlak değer ile dünyaya gelir. Kültürel, çevre, yetiştirilme, genetik veya bazı zorlu doğum haritaları yerleşimleri ile kişi kendi muhteşem bireyliğini keşfetmekte gecikebilir veya güvensizlikten kaynaklı, ancak varlığından haberdar olduğu muhteşem özelliklerini görmezden geliyor olabilir. İşte amacımız, potansiyel varlığınızla, farkında olup-olmadığınız özelliklerinizle sizleri yeniden tanıştırmak, zaten var olan yol haritanızı okumanızı sağlamaktır. Zorlu potansiyelleri, daha pozitif nasıl kullanabileceğinizi, rahat akan, hayatınıza kolaylık katan potansiyelleri de nasıl fark edip, zorluklarla ne derece güçlü olabileceğinizi, ying-yang misali var olan karanlık ve aydınlık yönlerimizi nasıl hem bireysel lehimize, hem de tüm çevreniz ve insanlık adına nasıl daha pozitif kullanabileceğinize destek olmaktır.

 

DANIŞMANLIK KONULARI

  • Kişisel Analiz; Karakteristik özellikler, zorlu ve rahat çalışan potansiyel etkiler, hayatı zorlaştıran potansiyelleri nasıl ve hangi alanlara yönlendirebileceğinizin önerileri sunulur. Eş, ev, aile, ebeveyn, çocuk, çalışma hayatı, psikolojik ve bedensel sağlık, maddi edinim ve değerler hakkında inceleme gibi konuları içerir. Yaşanan sorunlara çözüm önerileri, sosyal yaşam ve iş hayatında gelişim için yapılabilecekler, olası yetenek kapasitesi gibi konularda analiz çalışmalarıyla danışana yardımcı olup, hayatı daha verimli ve kolay yaşaması adına veriler sunan bir çalışma içermektedir.

Yapılan çalışma içeriği; danışanın doğum haritası öncelikle rectifikasyon yapılır, saat net olsa dahi, astrolog bu çalışmayı yapmalıdır, haritanın doğruluğundan mümkün olduğunca emin olmalıdır. Devam eden çalışmada haritanın asalet hesaplamaları ve mizaç hesaplamaları, gölge-sentez burç, harita almuteni hesaplamaları yapılır. Kader Noktası dediğimiz ve astroloji severler tarafından Şans Noktası olarak bilinen noktaya göre çıkarılan harita (Athla Çemberi) incelenir, haritanın orta noktaları, asteroid ve sabit yıldızlarla bağlantıları incelenir. Arap Noktaları hesaplanarak, gezegen ve önemli noktalarla bağlantılarına bakılır. Haritanın açı kalıpları, haritanın tipi, nitelik ve elementsel yoğunluğuna bakılır.  Işıklar dediğimiz Ay ve Güneş’in durumları incelenir.  Devamında tüm bu hesaplamalarla elde edilen verilere göre haritanın etkileşiminin bütünlüğü ile gezegen, ışık, Ay Düğümleri ve evlerle analiz sonuçları danışanla karşılıklı etkileşim eşliğinde sunulur. Rutin olan bu çalışmanın yanı sıra olası öngörülere de kısaca değinilir, önemli zamanlar ve transit etkilerin, progres, profeksiyon, solar ark, fridaria, güneş dönüş haritalarının önem arz eden zamanlarına kısaca değinilir. Ön çalışma uzun zaman alacağı için danışanla analiz için en az 10 günlük bir zaman zarfında randevu tayini yapılması gerekmektedir. Analiz takribi 2 saat sürmektedir.

 

Danışmanlık Ücreti: 500 TL

 

  • İlişki Analizi; evlenecek veya evli çiftler, uzun veya kısa süreli ilişkiler, patron-çalışan ilişkisi, ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi alanlarda yapılan bir analiz çalışmasıdır.

Yapılan çalışma içeriği; karşılıklı analizi yapılacak bireylerin öncelikle rectifikasyon çalışması yapılır. Devamında haritaların karşılıklı etkileşimine (sinastri) bakılır. Kompozit, Davison haritaları incelenir. Çiftin antiscia dediğimiz gezegen yansımaları ile etkileşimleri ve kompozitleri incelenir. Draconik haritaların sinastri analizi ve kompozit haritaları analiz edilir. İlişki analizlerinde salt doğum haritaları üzerinden yapılan sinastri ve kompozit analizin yeterli olmadığını düşündüğümüz için, değerlendirilebilecek tüm kişisel ve ruhsal harita karşılaştırılmaları ve orta noktaları ele alınarak, çifte potansiyelleri sunulur. Sıkıntı oluşturan etkileşimleri egale etmenin olasılıkları için bir yol haritası çizilmeye çalışılır. Analiz için en az 10 gün önceden randevu alınmalıdır. Analiz takriben 2 saat sürmektedir.

Fiyat rectifikasyon yapılmasının mümkün olup olmamasına göre değişeceğinden, danışanla görüşme esnasında belirlenecektir.

Danışmanlık Ücreti: 400 TL

  • Horary (Soru) Analizi; Anlık soruya cevap veren bir analizdir. Merak ettiğiniz, cevabını aradığınız, özellikle evet ve hayır cevabını içeren, anın tarih, yer ve saatine göre çıkarılan astrolojik haritanın analizini içerir. Örnek; Evlenecek miyim, çocuğum olacak mı, yurt dışına çıkacak mıyım, bu iş olacak mı, bu kişi doğru kişi mi, ev alacak mıyım, aldatılıyor muyum, gibi soruların cevabının aranıldığı an haritası analiz çalışmasıdır. Analiz takribi süresi 20-30 dk civarıdır.

 

Danışmanlık Ücreti: 100 TL

 

  • Tek Soru Analizi; Tek soru üzerine daha geniş kapsamlı çalışmayı içerir. Konular ekonomik durum, evlilik potansiyeli, çocuk olasılığı, iş hayatı, aile gibi geniş kapsamlı, kişinin özellikle merak ettiği alan üzerine yapılan analiz çalışmasını içerir. Analiz süresi 45-50 dk civarıdır.

 

Danışmanlık Ücreti: 200 TL

 

  • Meslek ve Kariyer Analizi; Kişinin yetenek ve doğum haritasının vaad ettiği potansiyellere, başarı verebilecek etkilere göre meslek ve kariyer olasılıkları üzerine kişisel doğum haritası üzerinden yapılan analiz çalışmasıdır. Analiz süresi takribi 45-50 dk civarıdır.

 

Danışmanlık Ücreti: 200 TL

 

  • Election (Seçimsel zaman) Analizi; Bir şeyin, işin, yapının, yazının, açılışın, yayının, evliliğin, seyahatin v.s. gibi başlangıç zamanını belirlemek için yapılan bir analiz çalışmasıdır. Bu çalışmada en uygun ve şanslı zaman taraması yapılıp, danışana zaman tayini için yardımcı olunur. Analiz çalışmasında zaman belirlemesi önceden yapılacağı için, görüşme takribi 20-30 dk civarıdır. Danışan kendisi için mümkün olmayan zamanları astroloğa daha önceden bildirmelidir.

 

Danışmanlık Ücreti: 200 TL

 

  • Kartografi (İkamet) Yer ve Mekan Belirleme Analizi; Bu çalışmanın içeriğinde, yaşamayı seçeceğiniz, okuyacağınız, çalışacağınız, tatil için gideceğiniz ülke veya şehirle uyumunuz ve gideceğiniz yer ve mekanın getireceği olasılıklara bakılır. Hatta evlilik hatlarınızın, başarı hatlarınızın hangi ülke ve şehir ile bağlantılı olabileceğinin analizi yapılarak, danışana daha doğru karar vermesi adına yardımcı olunur. Analiz süresi takribi 60 dk civarıdır.

 

Danışmanlık Ücreti: 200 TL

 

  • Rectifikasyon (Doğum saati belirleme) Çalışması; Doğum saati net olarak bilinmeyen, takribi dakika ve en fazla üç saatlik bir zaman sapması ile oluşmuş belirsizliklerde yapılan bir çalışmadır. Rectifikasyon, yukarıda sıraladığımız maddelerden, soru astrolojisi ve seçimsel astroloji harici her alanda yapılacak analizden önce muhakkak sağlıklı sonuçlar için yapılması gereken bir çalışmadır. Yapılan bahsi geçen her çalışmada rectifikasyon mutlak suretle yapılacağı için, analiz yaptırmayacak olan danışanların isteyebileceği bir hizmet olduğunu bildirmek isteriz. Sadece rectifikasyon çalışması talep eden danışan için görüşme süresi 30 dk civarıdır. Çalışma önceden yapılıp, doğum saati belirlenmiştir. Ancak çalışma esnasında astrolog bazı sorulara destek gerektiğinde, danışanla saatin kesinliği için arada iletişime geçmek durumunda kalabilir.

 

Rectifikasyon için danışan en az 7 önemli tarihi, yaşanan olayla birlikte yazmalıdır. (Election ve horary hariç tüm analizler için bu bilgiler analiz öncesi, analizin sağlıklı sonuç vermesi adına gerekli olacaktır)

Bu tarihler için hayatınızda yaşamış olduğunuz önemli zamanlar, olaylar, dönüm noktaları baz alınır. Evlilik-boşanma tarihleri (uzun süren bir beraberliğin başlangıcı veya bitişi), çocuk doğum tarihi, aile bireylerinin vefatı (anne, baba, kardeş, eş), önemli hastalık, ameliyat veya kaza, İş hayatındaki dönüm noktaları (başlangıç, terfi, ayrılma), hayatınızda etkili olmuş taşınmalar, seyahatler ve sizin için önemli olan tarihleri yazmanız gerekecektir. Yurt dışına çıktıysanız, şehir değiştirdiyseniz veya sizin için önem arz eden, bağlantılı olduğunuz, ülke ve şehir adlarını da rectifikasyona dahil olan cartografi üzerinde çalışılacağı için yazmanız daha sağlam sonuç almamızda yardımcı olacaktır.

 

Danışmanlık Ücreti: 200 TL

 

Election ve Horary analizi harici tüm analizler için istenen veriler;

Doğum günü, ayı, yılı, doğum saati, doğum yeri bilgileri eksiksiz verilmelidir. Horary astroloji için sorunun sorulduğu saatin, gün, ay, yıl ve yer bilgileri eksiksiz olmalıdır.

Analizler yüz yüze, online (skype üzerinden) veya isteğe göre telefonla danışanın yüklemiş olduğu arama kayıt uygulamasına kayıt alabileceği şekilde yapılabilir. Tercih danışanın uygunluğu baz alındığından, danışana bırakılır.

 

YONCA BAZ (ASTROYONCA)

Telefon ve Whatsap İletişim: 0532 159 8623

E-mail: astroyonca@gmail.com